اقامتگاه بومگردی عمارت سرهنگ

اقامتگاه بومگردی عمارت سرهنگ عمارت سرهنگ اولین اقامتگاه سنتی شهر بادرود استان اصفهان است.اقامتگاه  در شهر بادرود در فاصله 27 کیلومتری شهرستان نطنز و در فاصله 181 کیلومتری مرکز استان است و گردشگران زیادی را پذیرا می باشد. از جاذبه های گردشگری شهر بادرود و نزدیک به عمارت سرهنگ میتوان :خانه تاریخی محقق الدوله 1کیلومتر_موزه […]