از 1200000 ت
0
(0 بررسی)
بررسی

تست هاوس

0 (بدون بررسی)
تست هاوستست هاوستست هاوس

درباره اتاق

تست هاوس

امکانات

آبنما

انواع اجاره

خانه دوپلکس

امتیاز و موجودی

موقعیت اجاره

تست هاوستست هاوستست هاوس

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
(0 بررسی)
خواب
0/5
مکان
0/5
سرویس
0/5
پاکیزگی
0/5
اتاق ها
0/5
نظری برای این ملک استیجاری ثبت نشده - در حال نمایش 1 تا 0

نوشتن یک نظر

از: 1200000 ت
0 (بدون بررسی)

مالک

علی عمیدعالی

عضویت از 1401