استخر آپارتمان صادقیه یک ساعت و نیم

                    استخر آپارتمان صادقیه یک ساعت و نیم قوانین استخر آپارتمان صادقیه یک ساعت و نیم بازه زمانی استفاده از استخر یک ساعت و نیم میباشد. تنها 2 نفر حق ورود به استخر را دارند. اگر قصد دارید بیشتر از یک ساعت و نیم از استخر […]