بام توچال

—– بام توچال —– بارها شده که همه ماها- خسته از تکاپو و تلاش- تو این شهر دردندشت و شلوغ- دنیال جایی برای آرامش باشیم. جایی که سکوت باشه و محلی برای فکر کردن- شاید هم جایی که بتونیم با عزیزی- فارغ از تمام اتفاقات روز خلوت کنیم و از باهم بودنمون لذت ببریم. ارتفاعات- […]

ادامه مطلب