بازارها و مراکز خرید شیراز

این مقاله معرفی مکان ها و بازارها و مراکز خرید شیراز می باشد که آشنایی با آن ها نیازمند هر گردشگر و میهمانی می باشد . 1-بازار وکیل شیراز بی تردید ، حتی اگر به شیراز سفر نکرده باشید هم اسم بازار وکیل به گوشتان خورده . بازار وکیل مشهورترین و قدیمی ترین بازار شیراز […]

ادامه مطلب